Kåja Idrettspark

Kontakt: E-post ove.Aasen@nord-fron.kommune.no eller telefon 959 40 720.