Nøkler til kioskbygget i Kåja

Har noen nøkler til kioskbygget i Kåja som de ikke har bruk for lengre, så er det fint hvis de blir levert inn til Jon Torgersen eller Ellef Wistad. Nye trener og lagledere har behov for nøkler.

Alle spillere skal nå meldes inn i Fron Fotball 2010

Fron Fotball 2010 har siden 2010 vært et samarbeid mellom klubber i Sør- og Nord-Fron kommune, og organisert fotballen fra 13 år og oppover. Vi har i dag cirka 200 aktive spillere.

Fram til og med 2016 var vi organisert slik at spillere under 16 år kunne stå registrert i moderklubben, som også gjorde at en betalte kontingent og treningsavgift til moderklubb. Spillerne og foreldre var da også med på dugnader mm i moderklubben. Moderklubbene var så med og finansierte aktiviteten i Fron Fotball.

Fra 2017 ønsket samarbeidsklubbene denne modellen endret slik at moderklubbene fritas for ansvar for å finansiere aktivitet i Fron Fotball. Dette medfører følgende;
1.Spillerne meldes over til Fron Fotball 2010 allerede fra 13 år.
2.Spillere betaler kontingent og treningsavgift til Fron Fotball 2010.
3.Spillere og foreldre må delta i dugnader og annen aktivitet for å finansiere driften av lagene i Fron Fotball.

Dommerkurs

Dommerkurs onsdag 19. april 2017

Sted: Kåja klubbhus

Tid: 18:00-20:00

Kursholder: Knut Grøthe

Vi trenger påfyll av unge og motiverte dommere til barnefotballen -og arrangerer derfor dommerkurs 19.April. Dømming av fotballkamper er lønnet - og gir deg mulighet for ekstra lommepenger.

Alle som deltar på kurset får dommerfløyte – og de som ønsker å dømme kamper skal få egen dommerskjorte.  

Håper vi sees!

Vennlig hilsen Vinstra IL

Årsmøte for Fron Fotball 2010

Søndag 26. mars kl 19.00 holdes årsmøte for FF2010. Vel møtt til klubbhuset i Kåja.

-Styret i FF2010

Pages

Subscribe to Fron Fotball 2010 RSS